Aandachtspunten inzet tijdelijk extra personeel

Met de beschikbaar gestelde gelden via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inzetten. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wet- en regelgeving en de cao. De PO-Raad heeft over dit soort vragen een handreiking opgesteld.