Tips voor goed generatiemanagement

Het Participatiefonds en het Vervangingsfonds hebben eeninteressant whitepaper gepubliceerd over generatiemanagement.  Generatiemanagement is het vermogen om verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken én om voor elke generatie apart een goede werkomgeving te creëren. Een school(cultuur) die vernieuwing door opvolgende generaties stimuleert is:

  1. aantrekkelijk voor de jongste leerkrachten,
  2. een omgeving waarin oudere leerkrachten het langer volhouden,
  3. bij de tijd (en krijgt daardoor maatschappelijke waardering),
  4. wendbaar en creatief in het oplossen van hardnekkige vraagstukken,
  5. klaar voor een nieuwe generatie leerlingen door van binnenuit eigentijds onderwijs te ontwikkelen.

Het whitepaper gaat ook in op de vraag vraagt hoe een organisatie deze specifieke manier van veranderen kan toepassen.