Aanpassingen cao’s door wijziging minimumloon

Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2021 verhoogd naar € 1.701,00.

Voor de cao vo 2020 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen.

De afspraak tussen de cao-partners is (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT-1 en het salarisnummer 1.

Het minimumloon wordt per 1 juli 2021 € 1.701,00.

Salarisnummer 1 van tabel 9 is per 1 juli 2021 € 1.756,00.

At-1 wordt daarmee per 1 juli 2021 € 1.701,00 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 1.727,86.

At-2 wordt dan per 1 juli 2021: (1.727,86 + 1.756,00)/2 = € 1.741,93.

Ook de PO-Raad heeft aangepaste salaristabellen gepubliceerd.