Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs

Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor onderwijsbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs. De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen. En de taal is gemoderniseerd. Verder is een handreiking toegevoegd over welke weg bewandeld kan worden om problemen op te lossen in het voortraject.

In het nieuwe model is er ook aandacht voor de positie van de vertrouwenspersoon. De onafhankelijkheid wordt beter gewaarborgd en de medezeggenschap zal een rol gaan spelen bij de benoeming van de vertrouwenspersoon. Met deze wijzigingen wordt vooruit gelopen op het initiatiefwetsvoorstel Wet vertrouwenspersonen, dat bij de Tweede Kamer in behandeling is. Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke verplichting voor de werkgever om een vertrouwenspersoon aan te stellen en versterkt daarnaast de positie van de vertrouwenspersoon.