Aanvraag bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen, voor (speciale) basisscholen

De peildatum van 1 februari voor de periode februari tot en met april ligt achter ons. Dit betekent dat scholen vier weken vanaf 1 februari de tijd hebben om bij DUO de aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen aan te vragen. In het kader van de leervertraging vanwege COVID-19 kunnen scholen ook nog steeds aanvragen doen voor tweede-, derde- en vierdejaars asielzoekers en overige vreemdelingen. Dit geldt voor zowel basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs.