Inhoudelijke verantwoording Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

Schoolbesturen moeten vóór 28 februari 2022 hun in 2021 ontvangen subsidie ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs’ inhoudelijk verantwoorden. De financiële verantwoording vindt plaats via de jaarrekening.

Vanaf 1 februari 2022 staan op de site van DUS-I de verantwoordingsformulieren per bestuur klaar

voor deze inhoudelijke verantwoording. Besturen hebben een mail gehad met een link om in te loggen in de bestuursspecifieke documenten.

De gegevens moeten per school per aanvraag ingevuld worden. De gegevens die gevraagd worden zijn:

  • hoeveel deelnemers het programma in de verschillende tijdvakken had en het programma succesvol hebben afgerond (minimaal 85%);
  • met welke derden er is samengewerkt;
  • wanneer het programma plaatsvond;
  • hoeveel ondersteuning de deelnemers gemiddeld minimaal ontvingen (bijvoorbeeld gemeten in contacturen, lesuren of begeleidingsuren); en
  • hoeveel uren de leerlingen minimaal gemiddeld per tijdvak aan het programma hebben deelgenomen.

De subsidie moet daarnaast ook in de jaarrekening in model G1 financieel verantwoord worden.

Op de site van DUS-I staat ook een voorbeeld van de verantwoording, die u kan bekijken zonder dat u de link heeft.