Aanvullende bedragen NPO eerder uitgekeerd

Half februari 2022 zijn de aanvullende NPO-middelen voor het beroepsgerichte onderwijs en scholen met een hoge achterstandsscore voor schooljaar 2021-2022 aan de besturen uitgekeerd. Deze middelen werden eigenlijk pas in juni van dit jaar verwacht. Het gaat om een aanvullend bedrag in het beroepsgerichte onderwijs (‘aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs’) van € 350,58 per leerling en een bedrag van € 1.038,16 per achterstandsscore (‘aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand’) die wordt berekend aan de hand van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. In een bericht van de VO-raad valt meer te lezen over dit onderwerp.