Nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is op een paar punten gewijzigd. De gewijzigde tekst is op 22 februari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. In de onlangs verschenen nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs worden vier wijzigingen benoemd. Twee daarvan zijn relevant voor het funderend onderwijs. Het gaat om het volgende:

  1. De verplichte openbaarmaking van het jaarverslag door onderwijsinstellingen.
    Schoolbesturen zijn vanaf heden bij wet verplicht het jaarverslag te publiceren, in ieder geval op de eigen website. De Inspectie van het Onderwijs gaat toezien op de naleving van deze verplichting.
  2. Enkele definitiewijzigingen.