Geen loon- en prijsbijstelling NPO-middelen

Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de NPO-middelen niet worden aangepast met de loon- en prijsbijstelling. De VO-raad noemt dit verrassend, omdat de regeling zelf wel aangeeft dat deze middelen zullen worden aangepast aan de loon- en prijscompensatie. Op de arbeidsmarkttoelage (middelen voor personeel op vestigingen met het grootste risico op onderwijsachterstanden) zal naar grote waarschijnlijkheid wél de loon- en prijsbijstelling worden toegepast.