Arbeidsmarktinformatie over hoofdlijnen aanpak lerarentekort in kaart gebracht

Arbeidsmarktplatform PO heeft alle arbeidsmarktinformatie over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort in kaart gebracht. Van alle zes hoofdlijnen zijn uitgebreide analyses gemaakt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze informatie kan benut worden voor (regionaal) beleid en strategische personeelsplanning.

De zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort zijn:

  1. in- door- en uitstroom van de lerarenopleidingen;
  2. zij-instroom bevorderen;
  3. behoud van leraren;
  4. stille reserve;
  5. beloning en carrièreperspectief;
  6. anders organiseren en innovatieve ideeën.