Basisgeneratiecijfers 2021 beschikbaar

De VO-raad heeft de jaarlijkse tabellenrapportage ‘Basisgeneratiecijfers 2021’ laten opstellen, waarmee schoolbesturen eigen prognoses van leerlingenaantallen kunnen maken. De basisgeneratiecijfers zijn bedoeld om een scherp beeld krijgen van de leerlingenontwikkeling in de regio, om hier vervolgens in samenwerking met andere scholen op in te spelen, om een dekkend, goed en zo divers mogelijk onderwijsaanbod in de regio te (blijven) garanderen. De rapportage bevat de basisgeneratiecijfers van 1 januari 2021 en is gebaseerd op gegevens van het CBS. De gegevens zijn te vinden op de website van de VO-raad.