Rekentool werkgeverslasten tijdens NPO-periode

Veel schoolbesturen zullen de komende twee jaar extra personeel inschakelen om de door hen gekozen interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  te kunnen uitvoeren. Voor wie dat wenselijk en mogelijk is, is het zaak nu al na te gaan of zij deze medewerkers over twee jaar kunnen laten indalen in hun basisformatie of als invaller met een contract.  De PO-Raad heeft een rekentool laten ontwikkelen, die inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop. Eerder schreef de PO-Raad ook een handreiking over de aandachtpunten in verband met extra inzet personeel.