Overhead later in Benchmark PO&VO

De PO-Raad en de VO-raad hebben de benchmark PO&VO ontwikkeld. De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In eerste instantie was het de bedoeling dat dit in de loop van 2021 zou worden uitgebreid met het thema overhead. Hiervoor is in afstemming met leden, DUO en OCW een methodiek ontwikkeld. Het toevoegen van het thema overhead aan de benchmark loopt vertraging op, omdat de door OCW aan te brengen juridische grondslag voor de aanvullende uitvraag door DUO ontbreekt. Hierdoor kunnen de gegevens niet (tijdig) worden geleverd. Zo heeft de minister Slob aan de Kamer aangegeven in een Kamerbrief d.d. 7 juli 2021.