Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd

Op initiatief van het Schoolleidersregister po is een nieuwe beroepsstandaard schoolleider po ontwikkeld. De standaard beschrijft wat schoolleiders in het primair onderwijs zien als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap. In de nieuwe beroepsstandaard staan vijf leiderschapspraktijken centraal.

  • Een goede schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan deze vertalen in concrete doelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
  • Een schoolleider stimuleert leraren en andere medewerkers om zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten en talenten in te zetten.
  • Daarnaast creëert een goede schoolleider een professionele cultuur waardoor leraren elkaar kunnen vertrouwen en zorgt ervoor dat leraren goed les kunnen geven.
  • Bovendien onderhoudt en investeert een goede schoolleider in goede relaties met ouders, gemeenten en zorgverleners.
  • Op deze manier speelt een schoolleider een cruciale rol in de verbinding tussen leerlingen, leraren, andere medewerkers, schoolbestuurders en de omgeving van de school.

Naast de vijf leiderschapspraktijken maken ook persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, capaciteiten en de persoonlijke ethiek van de schoolleider onderdeel uit van de nieuwe beroepsstandaard.

Bij de vorige beroepsstandaard lag de focus op onderwijskundig leiderschap en op de competenties van de schoolleider.