Leo Kanner en CITAVERDE winnen bokaal voor beste bestuursverslag

BRAVO, de branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering, organiseert jaarlijks de verkiezing van het beste bestuursverslag in het po en het vo. Acht bestuursverslagen 2019 waren genomineerd in de 14e editie van deze wedstrijd. In totaal waren er 26 inzendingen. De bestuursverslagen van de Leo Kanner onderwijsgroep te Leiderdorp (po, speciaal onderwijs) en het CITAVERDE College te Herten (vo) zijn uitgeroepen tot de winnaars.

Het verslag van de winnaars blinkt volgens de jury uit, omdat ze uitstekend antwoord geven op drie vragen: Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? Zo legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid.

Verantwoording is, eveneens volgens de jury, niet alleen belangrijk vanwege de controle, maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.