Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid een maand vertraagd

Het ministerie publiceerde informatie over een vertraging die optreedt in het produceren en verzenden van de beschikkingen voor de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk. Normaliter worden deze beschikkingen verzonden samen met de beschikkingen voor de reguliere bekostiging.

De reguliere beschikkingen worden nu als gebruikelijk in april verzonden, de beschikkingen voor de aanvullende bekostiging volgen een maand later, in mei. De scores per vestiging worden wel eerder gepubliceerd. Het ministerie heeft nu de volgende data gepubliceerd.

  • 28 maart 2022: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert per vestiging de achterstandsscores (op www.cbs.nl).
  • Begin april 2022: de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en de vaststelling van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2022–2023 (met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk) worden in de Staatscourant gepubliceerd. 
  • 15 april 2022: schoolbesturen ontvangen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor het schooljaar 2022-2023, maar zónder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk. 
  • 20 mei 2022: schoolbesturen ontvangen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.

Opvallend aan het bericht vinden wij dat er consequent gesproken wordt over beschikkingen voor het schooljaar 2022-2023. Terwijl op 1 januari 2023 de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs van kracht wordt en er vanaf dat moment louter nog sprake is van kalenderjaarbekostiging. De beschikkingen waar het ministerie nu over schrijft, betreffen dus feitelijk de periode 1 augustus – 31 december 2022. In die wetenschap moet de informatie uit het bericht gelezen worden.