Lerarenregister verdwijnt definitief

Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan het lerarenregister is ter bekrachtiging naar de koning gestuurd. Onderwijsminister Wiersma meldt dat de ministerraad hem gemachtigd heeft dat te doen. Het lerarenregister was bedoeld als het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, net zoals er beroepsregisters zijn voor accountants, controllers, verpleegkundigen, advocaten, artsen en notarissen. Een leraar die zijn kennis niet op peil zou houden met bijvoorbeeld bijscholing, zou uiteindelijk niet meer voor de klas mogen staan. Hij of zij zou dan uit het register worden geschrapt. In de Tweede Kamer klonk al langer de wens om het zwaar bekritiseerde register af te schaffen.