Brochure en nieuwe cijfers over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. 1 februari 2022 is feitelijk een eerste belangrijke datum in dit proces, het is de (nieuwe) teldatum, die de baten vanaf januari 2023 gaat bepalen. Het ministerie van OCW heeft een uitvoerige brochure gepubliceerd waarin wordtuitgelegd hoe deze bekostiging er precies uit komt te zien. Op basis van deze brochure heeft de PO-Raad een model ontwikkeld waarmee men kan berekenen hoe de bekostiging per school(bestuur) per 1 januari 2023 wordt vastgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indicatieve bedragen, gebaseerd op de huidige bekostiging.