Code Goed Bestuur po is geactualiseerd

De nieuwe Code Goed Bestuur is beschikbaar. Deze gaat in per 1 januari 2021. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe versie principle based is. Vier principes staan centraal: 

  • goed onderwijs voor alle kinderen;
  • verbinding met de maatschappelijke context;
  • professionalisering;
  • integriteit en transparantie.