De consequenties van de vereenvoudiging bekostiging po en vo voor de samenwerkingsverbanden po en vo

Per 1 januari 2022 wordt de vereenvoudiging bekostiging vo ingevoerd en per 1 januari 2023 de vereenvoudiging bekostiging po, als alles verloopt zoals thans verwacht. Deze vereenvoudigingen hebben directe en indirecte gevolgen voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het Steunpunt passend onderwijs heeft een factsheet op laten stellen over deze gevolgen.