Evaluatie passend onderwijs uitgesteld

De onderwijsministers Van Engelhoven en Slob hebben de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de politieke behandeling van diverse dossiers. In de brief staat onder meer dat de parlementaire behandeling van de evaluatie passend onderwijs niet meer voor het zomerreces plaatsvindt. Het kabinet is wel voornemens de evaluatie en haar standpunt voor de zomervakantie aan de Kamer toe te zenden, bespreking volgt dan snel na het zomerreces.