Dekkingsgraad ABP daalt, kans op verlaging pensioenen reëel

De financiële positie van ABP is iets verslechterd in oktober. De dekkingsgraad zakte van 88,2% naar 87,0%. Dat werd vooral veroorzaakt door een daling van de rente. Als dit de stand per 31 december 2020 zou zijn, dan moet ABP de pensioenen in 2021 verlagen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is pas begin 2021 duidelijk. De dekkingsgraad schommelt nogal, dus het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. De komende tijd moet blijken hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en wat de impact is op de economie. Vooral de ontwikkeling van de rente is belangrijk.