€ 210 miljoen voor extra personele inzet in corona-crisis

Opnieuw maakt het kabinet middelen vrij om scholen en instellingen in het po, vo en mbo te helpen de corona-crisis zo goed mogelijk door te komen. De nieuwe extra middelen, die vanaf januari 2021 beschikbaar zullen zijn, richten zich op de personele inzet en komen niet op school- of bestuursniveau beschikbaar, maar in regionaal verband. Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld die in het po, vo en mbo in het verleden opgericht zijn om de personeelstekorten aan te pakken. Ook het vormen van een nieuw regionaal samenwerkingsverband behoort tot de mogelijkheden.

De middelen komen beschikbaar via een subsidieregeling en zijn bedoeld om scholen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor extra benodigde tijdelijke capaciteit om les te kunnen blijven geven. Het geld kan worden aangewend om aanvullend bevoegd personeel in te zetten of om meer gastlessen mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor sport en cultuur. Daarnaast kan men extra ondersteuners de school of instelling binnen halen, extra toezichthouders of conciërges aanstellen voor de naleving van de coronaregels of extra schoonmakers inhuren.