Derde voortgangsbrief masterplan basisvaardigheden – 28 november 2023

Met brief van 28 november 2023 informeert demissionair minister Paul de Tweede Kamer over de voortgang van het masterplan basisvaardigheden.

Voorts bericht zij dat de subsidieregeling voor 2024 nu wordt uitgewerkt. Voor deze regeling is ruim  600 miljoen euro beschikbaar voor de hele looptijd. Ook voor de nieuwe subsidieronde zal een speciale regeling worden getroffen voor prioriteitsscholen. De minister constateert voorts dat het baseren van deze hulp op de expertise en behoeften die scholen en leraren zelf al in huis hebben het beste werkt. Daarnaast moeten de scholen zekerheid krijgen over de financiën. Vanaf 2026, zo schrijft zij, krijgen daarom alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs structureel geld vanuit het Masterplan basisvaardigheden om de basisvaardigheden te verbeteren. Dit hoeft dan dus niet apart aangevraagd te worden. Scholen waarbij de prestaties daartoe aanleiding geven, krijgen een aanvullend bedrag. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsbrief van het Masterplan basisvaardigheden werkt de minister aan een nieuw financieringsinstrument om voorwaarden te kunnen stellen aan middelen die via de bekostiging worden verstrekt, zoals eisen aan de besteding. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel om dit financieringsinstrument mogelijk te maken in 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.