Details subsidieregeling voor vakantieaanbod VE-peuters bekend

Het kabinet heeft de subsidieregeling voor een extra aanbod aan Voorschoolse Educatie (VE)-peuters in de schoolvakanties bekend gemaakt. Van 1 april tot en met 15 mei 2021 kunnen VE-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september 2021 een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

De mogelijkheid voor een extra aanbod is een onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. De programma’s in de schoolvakanties moeten aanvullend zijn op het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Het aanbod kan alleen plaatsvinden in kindercentra die VE aanbieden.

De hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn:

  1. Aanvragen zijn mogelijk per locatie, waarbij een aanbod wordt gedaan aan ten minste 3 peuters.
  2. Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor peuters met een VVE-indicatie.
  3. Het aanbod bestaat uit minimaal 1 week en maximaal 5 weken in de zomer-, herfst en kerstvakantie 2021.
  4. Het aanbod is minimaal 10 en maximaal 16 uur per week.
  5. Het extra aanbod is gratis voor ouders.
  6. De kwaliteitseisen kinderopvang en VE zijn van toepassing op het aanbod. Uitzondering daarop is dat bij een groep van meer dan 8 kinderen de tweede beroepskracht een beroepskracht VE, beroepskracht of beroepskracht in opleiding mag zijn in de zin van de Wet kinderopvang. De eerste beroepskracht is een beroepskracht VE.
  7. De subsidie bestaat uit € 500 voor coördinatiekosten en € 12,50 per peuter per uur voor uitvoeringskosten.

Er is ook een webpagina beschikbaar met vragen en antwoorden over de regeling.