Tot 15 mei subsidie voor gevolgen covid-19 in de VE-sector aanvragen

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van covid-19 nodig hebben.

Het kabinet heeft  € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode van deze subsidieregeling. Houders van kindcentra kunnen vanaf 1 april tot 15 mei 2021 een subsidieaanvraag indienen.

Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan bestaat in de periode vanaf 1 augustus tot en met 10 september 2021 een mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen.

De regeling is ingesteld, omdat van 16 december tot 8 februari de voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand werd stilgelegd. Daarnaast zijn er peuters die door andere coronamaatregelen minder voorschoolse educatie kunnen volgen, bijvoorbeeld vanwege quarantaine of door latere indicering. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op achterstanden ten opzichte van andere peuters wanneer ze starten op de basisschool.

De subsidie is bedoeld voor programma’s om verdere achterstand te voorkomen en om de gemiste voorschoolse educatie in te halen. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Het aanbod kan alleen plaatsvinden op kindcentra die ook reguliere voorschoolse educatie aanbieden. De programma’s kunnen worden aangeboden in de zomer-, herfst- of kerstvakantie van 2021.