Doorbraakaanpak wettelijk verankerd

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Dit gaat niet automatisch altijd vlekkeloos. Daarom is het wetsvoorstel Doorbraakaanpak ontwikkeld. Tot 4 januari 2021 is het mogelijk om via internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren.

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat onderwijs en jeugdhulp niet tijdig met een passend aanbod komen. Het voorstel regelt allereerst dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Daarnaast, en vooral van belang, is dat in de wet een verplichting wordt opgenomen voor samenwerkingsverbanden én voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.