Doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo – mbo vraagt om actie in RIO en BRON

Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk mogelijk om de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo vorm te geven. Deze mogelijkheid vloeit voort uit het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs) dat eind mei 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen. 

Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een daaraan verwant mbo-opleidingsdomein of kwalificatie (mbo 2/3/4). Doordat het onderwijs in een doorlopende leerroute verdiept, verrijkt of versneld kan worden, stromen jongeren beter voorbereid in op de (regionale) arbeidsmarkt of stromen zij sneller door naar vervolgonderwijs (een mbo-opleiding op een hoger niveau of, na het afronden van mbo 4, naar het hbo).

Voor scholen biedt de leerroute een kans om de samenwerking in de regio te versterken en beter in te spelen op de wensen van de bedrijven. Deze versterkte samenwerking kan bovendien de inzet van hybride docenten in de regio bevorderen, waardoor scholen beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de verschillende sectoren en er meer stagemogelijkheden beschikbaar zijn. 
Meedoen aan de doorlopende leerroute heeft  gevolgen voor de registratie in RIO en BRON. Dit wordt uitvoerig toegelicht op de website van DUO.