Kabinet trekt opnieuw extra geld uit voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens € 3 miljoen uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Dat helpt om onderwijsachterstanden verder tegen te gaan. Nu de coronacrisis voortduurt en steeds meer scholen fysiek en digitaal onderwijs combineren, hebben leerlingen steeds vaker een device nodig. Niet alle kinderen hebben hierover thuis de beschikking. Naar verwachting kunnen met het geld zo’n 7.500 leerlingen worden ondersteund.

In Infinite Update van 13 oktober 2020 schreven we dat de minister alle aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma honoreert. Dat bleek uit een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. In de brief stelde de minister onder andere vast dat het voor veel scholen nodig is om op momenten afstands- of hybride onderwijs te verzorgen, wanneer leraren of groepen leerlingen korte of langere tijd thuisblijven vanwege symptomen, quarantaine of een kwetsbare gezondheid.

Ondanks alle inspanningen van scholen en het kabinet blijken de onderwijsachterstanden de afgelopen maanden groter te zijn geworden en zijn bestaande verschillen tussen leerlingen uitvergroot, blijkt uit onderzoeken.