Eerste bevindingen afbouw reserves samenwerkingsverbanden zijn positief

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald, dit blijkt onder meer uit een bericht van de PO-Raad.