Extra budget voor Lerarenbeurs

In de vorige update schreven we dat 20% van de aanvragen subsidie Lerarenbeurs was afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond. De Tweede Kamer heeft nu een amendement aangenomen dat regelt dat een bedrag van € 17,1 miljoen per direct ter beschikking wordt gesteld aan het budget voor de Lerarenbeurs. Dit extra bedrag is beschikbaar, omdat het kabinet sinds begin dit jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) heeft ingetrokken. Voor de uitvoering van deze regeling was door het ministerie van Economische Zaken 
€ 60,3 miljoen gereserveerd. Deze middelen zullen tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de Lerarenbeurs.