Pilot nieuwe leerweg vmbo

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen scholen deelnemen aan een pilot waarin ze de nieuwe leerweg vmbo kunnen helpen vormgeven en uitproberen. De aanmelding voor deze pilot is medio juni geopend.

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af. In de pilot kunnen scholen de nieuwe leerweg mee ontwikkelen en in de praktijk gaan brengen. Zij krijgen in het schooljaar 2020-2021 (vanaf december 2020) eerst de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op het praktijkgerichte programma en leerlingen te werven. Vanaf 2021-2022 moeten de pilotscholen starten met leerlingen in het praktijkgerichte programma (in de derde klas). De pilot loopt tot het eind van het schooljaar 2023-2024. In totaal is per pilotschool € 162.000 aan subsidie beschikbaar.