Sociaal plan voor medewerkers peuterspeelzalen goedgekeurd

Dit jaar gaan de peuterspeelzaalmedewerkers over van de cao Sociaal Werk naar de cao Kinderopvang. In dit kader is een sociaal plan nodig. Een eerste versie werd afgewezen door de medewerkers, een tweede versie is nu goedgekeurd.  Het sociaal plan zorgt ervoor dat de rechten van de medewerkers onder de cao Sociaal Werk, zoveel mogelijk hetzelfde blijven als de medewerkers dit jaar overgaan naar cao Kinderopvang.