Subsidieregeling ventilatie

Middels de SUVIS-subsidie was € 360 miljoen beschikbaar gesteld om voor adequate ventilatie in schoolgebouwen te zorgen. € 260 miljoen hiervan was beschikbaar voor de jaren 2022 en 2023. Enkele Kamerleden hebben een motie ingediend om deze € 260 miljoen voor ventilatie eerder beschikbaar te maken, namelijk dit jaar nog. Deze motie is aangenomen.

Zoals het er nu uitziet blijven de voorwaarden voor de tweede SUViS-regeling vrijwel hetzelfde. Dat houdt in dat de resterende € 260 miljoen nog in 2021 en begin 2022 beschikbaar komt na goedkeuring van de aanvraag, op volgorde van binnenkomst. Zowel de PO-Raad als de VO-raad wijzen op knelpunten in deze subsidieregeling. Zij pleiten voor een bredere aanpak voor de verbetering van gebouwen en geven aan dat de 70% eigen bijdrage van gemeenten en schoolbesturen vaak niet te betalen is. Bovendien wijzen zij op het risico van haastwerk nu de gelden naar voren worden gehaald.