Extra vaste voet voor alle brede scholengemeenschappen

Op 15 november 2021 is de ‘Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden’ in werking getreden.

Deze regeling kent onder meer een artikel 4 dat bepaalt dat alle brede schoolgemeenschappen vo een structurele extra vaste voet van € 227.000 per jaar ontvangen. We attenderen met dit nieuwsbericht op dit artikel, omdat ons is gebleken dat lang niet alle scholen van dit type deze extra vaste voet in hun (meerjaren)begroting hebben opgenomen. Het bedrag wordt in maart uitgekeerd.