Landelijke registratie tlv’s sbo

Eén van de consequenties van de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs is dat tlv’s sbo landelijke geregistreerd moeten worden. Het Steunpunt passend onderwijs heeft hierover een handreiking uitgebracht. Daarin wordt ook uitvoerig in gegaan op acties die samenwerkingsverbanden po en sbo scholen tussen nu en 1 februari 2022 moeten ondernemen.