Grote krimp van de sector kinderopvang verwacht

Bureau Buitenhek, adviesbureau voor kinderopvang, onderwijs en gemeenten, heeft een bericht gedeeld waarin men zich afvraagt wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn op de sector kinderopvang. De kernboodschap is dat een snelle en harde krimp in de vraag naar kinderopvang wordt verwacht. Ed Buitenhek schetst een somber scenario. Hij verwacht een grote vraaguitval, omdat veel ouders gedwongen zijn om elders informele betaalde opvang te regelen nu opa’s en oma’s ontzien moeten worden. Er zijn al veel studenten die zich aanmelden. Ook al wordt ouders gevraagd om hun contracten in stand te houden, niet allen zullen zich dubbele opvangkosten kunnen veroorloven. Ook de onzekerheid hoe het allemaal verder gaat, speelt een rol in de vraaguitval. Buitenhek adviseert dan ook aan kinderopvangondernemers om meteen maatregelen te nemen, zoals het aanvragen van werktijdverkorting. Ook adviseert hij om de liquide middelen zo veel mogelijk in stand te houden door geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan en om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid nu geeft bij uitstel van het betalen van belastingen. Hij vraagt ook om de brancheorganisaties op de hoogte te houden zodat ze weten wat er speelt en dit ook aan het ministerie kunnen doorgeven.