Twintig basisscholen mogen in 2020-2021 flexibeler omgaan met onderwijstijd

In schooljaar 2020-2021 mogen 20 basisscholen een experiment doen met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Aanvankelijk was de periode van aanmelden voor dit experiment bepaald op 1 april – 1 mei 2020. Deze week heeft het ministerie laten weten dat in verband met het corona-virus deze termijn nu verplaatst is naar de periode 1 mei – 31 mei 2020.