Indexatie maximaal te vergoeden uurprijzen Kinderopvangtoeslag

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Onlangs zijn in het besluit Kinderopvangtoeslag de bedragen voor 2022 gepubliceerd. De maximum uurprijzen worden aangepast met 0,51 procent als gevolg van de indexering. Er is sprake van een lichte stijging in 2022, gebaseerd op twee ontwikkelingen. De eerste is een correctie van de indexering in 2021 (-/‑ 0,99 procent) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar neerwaarts naar 1,98 procent is bijgesteld. De tweede is de loon- en prijsontwikkeling voor 2022 (1,50 procent). Per saldo is de stijging daarmee 0,51 procent.
De indexaties hebben betrekking op maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang.

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,46 (2021) naar € 8,50 in 2022. De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt van € 7,27 (2021) naar € 7,31 in 2022. En de maximum uurprijs voor gastouderopvang stijgt van € 6,49 (2021) naar € 6,52 in 2022.

Kinderopvang-organisaties wijzen erop dat ze in het nieuwe jaar tariefstijgingen moeten doorvoeren die ouders niet gecompenseerd zien in een hogere kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat ouders het deel dat boven de maximum uurprijs uitkomt netto moeten betalen. De BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) heeft de staatssecretaris opgeroepen het voorlopige maximum uurtarief voor 2022 bij te stellen en ‘een realistische stijging door te voeren’.