Uitvraag bij schoolbesturen over personeel niet in loondienst

Het ministerie van OCW stuurde een brief naar alle onderwijsbesturen waarin wordt gevraagd deel te nemen aan een pilot rondom de uitvraag naar gegevens over personeel niet in loondienst (PNIL). Deze uitvraag volgt op de eerdere pilot in 2020 en krijgt volgend jaar een structureel karakter.

De bevindingen uit de pilot worden gebruikt om de structurele uitvraag te optimaliseren. Doel van de gegevensaanlevering PNIL is om inzicht te krijgen in de besteding van onderwijsgeld en in mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De gegevens bieden handvatten voor beleid en analyses voor OCW, maar geeft ook de sector zelf inzicht.

Tijdens de pilot en ook zodra de uitvraag structureel wordt, is er een helpdesk van DUO beschikbaar voor vragen. De contactgegevens staan in de brief die alle besturen ontvingen.