Initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage een feit

Beide kamers van het parlement hebben inmiddels ingestemd met de initiatiefwet over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Ook worden in de wet uitzonderingen vastgelegd. Zo kunnen zogenaamde profielscholen die aangesloten zijn bij een ‘overkoepelend verband’ een uitzonderingspositie kunnen krijgen.

Na de zomer zal de datum van inwerkingtreding van de wet bekend worden gemaakt. De verwachting is dat scholen voldoende ruimte krijgen om zich op deze nieuwe wet voor te bereiden. Het ministerie zal voorts een factsheet maken, gericht op eenduidige interpretatie van de wettekst, zodat er geen verwarring over de interpretatie kan ontstaan.