Inspectie integreert onderwijskundig en financieel toezicht

Met ingang van dit schooljaar hanteert de Inspectie van het Onderwijs drie standaarden bij het beoordelen op bestuursniveau van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA):

  • Visie, ambitie en doelen (BKA1),
  • Uit voering en kwaliteitscultuur (BKA2),
  • Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3).

De 3 standaarden van het waarderingskader geven samen zicht op de kwaliteitscyclus van het bestuur. Als deze cyclus op orde is, is het bestuur in staat de basiskwaliteit te realiseren en te borgen, het onderwijs te verbeteren en te zorgen voor deugdelijk financieel beheer. Nieuw is dat het financieel beheerin de standaarden is geïntegreerd. Bij BKA 1 kijkt de inspectie nadrukkelijk naar de koppeling van doelen aan de bijbehorende inzet van financiële middelen in de meerjarenbegroting. Bij BKA 2 komt aan de orde of de beschikbare financiële middelen bijdragen aan de realisatie van de door het bestuur gestelde doelen en of ze doelmatig en rechtmatig worden aangewend. En of het bestuur stuurt op effectief financieel beheer, zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is en bekostiging rechtmatig verkregen wordt.  Bij BKA 3 komt aan de orde of de verantwoording in het jaarverslag betrouwbaar is en de inhoud ervan voldoet aan de wettelijke vereisten.

Naast de standaarden op bestuursniveau zijn er standaarden op schoolniveau die betrekking hebben het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat en onderwijsresultaten.