Invoeringsdatum modernisering Participatiefonds verplaatst naar 1 augustus 2021

Op 18 mei 2020 informeerden wij u over de modernisering van de Participatiefonds (Pf). Vorige week is bekend geworden dat de modernisering is verplaatst van 1 januari 2021 naar 1 augustus 2021. Door de coronacrisis is er niet de garantie dat het wetsvoorstel nog dit jaar in het parlement behandeld wordt. Als het nieuwe Reglement Pf per 1 januari 2021 in zou gaan, krijgen de schoolbesturen per 1 september a.s. al te maken met de voorwaarden die gelden voor verlaging van de eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten. Het Pf wil voorkomen dat schoolbesturen voorsorteren op een situatie waarvan niet zeker is of die op 1 januari 2021 in gaat.

De nieuwe ingangsdatum vraagt dat het wetsvoorstel uiterlijk eind maart 2021 de Eerste en Tweede Kamer gepasseerd moet zijn.