Jaarlijks onderzoek gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs, cijfers 2020

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW cijfers over de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs en de leerling-leraar-ratio. Onlangs zijn de cijfers over 2020 gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt onder meer het volgende.

  • De in 2017 ingezette lichte daling van de groepsgrootte is doorbroken, er is nu weer sprake van een lichte stijging. De gemiddelde groepsgrootte is nu 22,9 leerling
  • De gemiddelde groepsgrootte is in het noorden van het land het laagst (21,2), in het midden hoger (22,8) en in het westen en zuiden het hoogst (23,2).
  • Hoe groter de school, hoe hoger de gemiddelde groepsgrootte. Ook tussen scholen met tussen de 200 en 400 leerlingen en scholen met meer dan 400 leerlingen is er nog een aanzienlijk verschil.
  • Hoe hoger de achterstandsscore van een school, het lager de groepsgrootte.
  • De leerling-leraarratio’s in bao, sbo en (v)so zijn in 2020 gelijk aan die in 2019 (respectievelijk 17,7; 9,3 en 6,6.