Nog steeds grote personeelstekorten in de kinderopvang; werkdruk neemt toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door onderbezetting neemt de druk op medewerkers toe, sommigen zeggen (bijna) om te vallen. Dat blijkt uit een peiling van Kinderopvang werkt!.

Ook voor de coronacrisis kampte de kinderopvangsector al met grote personeelstekorten, maar tijdens de huidige crisis lopen deze tekorten verder op. In de dagopvang ervaart 45 procent van de organisaties een tekort aan pedagogisch medewerkers, in de buitenschoolse opvang is dat zelfs 52 procent. Deze informatie is ontleend aan een digitale enquête die Arbeidsmarktplatform Kinderopvang Werkt! hield tussen 8 en 22 oktober 2020.

87 procent van de organisaties heeft te maken met niet-inzetbare medewerkers als gevolg van de coronamaatregelen. Dit percentage is verdubbeld in vergelijking met de meting van juni 2020. Toen ging het nog om 44 procent van de organisaties. De voornaamste reden dat medewerkers niet inzetbaar zijn, is afname of wachten op de uitslag van de coronatest (93 procent). Een deel van de organisaties geeft ook aan medewerkers niet te kunnen inzetten omdat zij behoren tot de risicogroep (18 procent), of dat een partner/huisgenoot hiertoe behoort (17 procent).

Gemiddeld had 51 procent van de kinderopvangorganisaties op het moment van de peiling moeilijk vervulbare vacatures. Vooral grote organisaties kampen daarmee (78 procent). Bij middelgrote organisaties heeft 45 procent moeite om vacatures te vervullen, en bij kleine organisaties 27 procent.

Om personeelstekorten en uitval op te vangen, werken medewerkers vaak meer dan normaal. In verschillende organisaties vallen medewerkers daardoor (bijna) om. Ze zijn moe, worden eerder ziek en dit leidt weer tot verzuim. Een deel van de respondenten verwacht dat door onderbezetting groepen bij hun organisatie of elders zullen moeten sluiten.

10 procent van de organisaties verwacht de komende drie maanden meer leerwerkplekken te hebben voor bbl-studenten dan voor de coronacrisis. 8 procent verwacht minder plekken te hebben en 11 procent verwacht geen plekken te hebben, waar ze deze voor de crisis wel hadden.

66 procent van de organisaties verwacht geen veranderingen in de hoeveelheid bol-stageplaatsen die ze de komende drie maanden aanbieden. 10 procent verwacht minder bol-stageplaatsen aan te bieden dan voor de coronacrisis, en 8 procent verwacht er geen aan te bieden, waar ze dat voorheen wel deden. Er zijn geen grote kinderopvangorganisaties die verwachten te stoppen met het aanbieden van bol-stageplaatsen.