Kamerbrief over toekomst financieringsstelsel kinderopvang – 5 april 2024

De kinderopvangtoeslagaffaire en recente rapporten hebben duidelijk gemaakt dat het kinderopvangstelsel anders moet. Om de zekerheid voor ouders te verhogen en de risico’s te verlagen werkt het kabinet aan een herziening van de huidige kinderopvangtoeslag. In deze nieuwe financieringssystematiek vragen de kinderopvangorganisaties een overheidsvergoeding aan in plaats van ouders. Ouders betalen een eigen bijdrage. Zo krijgen ouders een zekere rekening, zonder dat er een onzeker voorschot aan kinderopvangtoeslag tegenover staat. Vooraf wordt getoetst of een ouder voldoet aan de voorwaarden, in plaats van achteraf. Samen moet dat hoge terugvorderingen voorkomen. Het huidige kabinet heeft afgesproken dat de eigen bijdrage voor ouders inkomensonafhankelijk met een arbeidseis wordt. Als bouwsteen voor een volgend kabinet wordt ook directe financiering met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage uitgewerkt.

Een belangrijke randvoorwaarde voor directe financiering van een kinderopvangvergoeding is een goede gegevensuitwisseling tussen de kinderopvangorganisaties en de overheid. In veel gevallen gaat dit goed, maar nog te vaak worden deze gegevens niet, te laat of met fouten aangeleverd. Daarom werken Dienst Toeslagen, het ministerie van SZW en de kinderopvangsector de komende periode samen om de gegevensleveringen te verbeteren. Daarbij krijgt Toeslagen de mogelijkheid om kinderopvangorganisaties die herhaaldelijk geen gegevens aanleveren te beboeten.

Er zijn belangrijke stappen gezet, nu is het aan een volgend kabinet om te besluiten over de toekomst van de financiering van de kinderopvang.

Dit schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) in een brief aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie en de kamerbrief.