Kijkdozen groei (v)so gepubliceerd

2021 is het een na laatste jaar waarop de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo op 1 februari te maken hebben met de peildatum in verband met tussentijdse groei van het (v)so. De peildatum verdwijnt namelijk bij de invoering van de vereenvoudigde bekostiging in het primair onderwijs. Maar in 2021 en 2022 zullen de swv po en vo en de scholen voor (v)so deze onderlinge verrekening dus nog uitvoeren. De leerlingenaantallen en bedragen zijn vorige maand gepubliceerd door het Steunpunt Passend Onderwijs.

Laat een reactie achter