Onderhandelaarsakkoord cao vo 2021

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022.

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5%. Tevens wordt de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0% naar 8,33%, waarmee een volledige dertiende maand wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen de medewerkers eenmalig een bedrag van € 800 bij een fulltime dienstverband.

Parallel aan de cao-onderhandelingen zijn de sociale partners een flankerend cao-traject gestart. Met zestig professionals uit de onderwijspraktijk (leraren, OOP-ers, schoolleiders en bestuurders) wordt gezocht naar oplossingen voor een aantal hardnekkige vraagstukken: werkdruk en taakbeleid. Het is een intensieve en andere aanpak waarvan in december 2021 de eerste resultaten verwacht worden.

Tegelijkertijd stellen sociale partners dat er meer nodig is. Ook het nieuwe kabinet moet extra investeren. Daarom roepen vakbonden en de VO-raad samen de formerende partijen in Den Haag op om structureel geld vrij te maken voor onder andere werkdrukvermindering.

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort aan de leden van de VO-raad voorgelegd. Ook de bonden doen dat. Dit besluitvormingsproces duurt tot 12 november. Na goedkeuring van de achterbannen worden de cao-afspraken definitief gemaakt.