Kinderopvangtoeslag vanaf 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Dit blijkt uit het concept Besluit kinderopvangtoeslag 2023 dat van 22 februari tot 22 maart 2022 voorligt voor internetconsultatie. Het loslaten van de koppeling gewerkte uren is een van maatregelen die in het coalitieakkoord is afgesproken.

Tot nu toe is de hoogte van de kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. De koppeling aan de gewerkte uren is voor veel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan ertoe leiden dat ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen en het kan de arbeidsparticipatie belemmeren. Het kabinet neemt deze belemmering nu weg, zodat het voor ouders met jonge kinderen gemakkelijker wordt om te werken.

In het Besluit wordt ook de indexatie van de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geregeld. Indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsstijgingen.