Kwartaalcijfers 3-2021: 10.000 meer kinderen naar de kinderopvang – 17 december 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling van de kinderopvang. Het aantal kinderen dat in het derde kwartaal van 2021 naar de kinderopvang ging is toegenomen met 10.000, in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Gemiddeld gingen er 823.000 kinderen naar de kinderopvang. Vooral de dagopvang groeide. Het aantal gastouderlocaties nam opnieuw flink af: bijna 2.000 minder dan een jaar daarvoor.

Het aantal uren opvang per kind per maand steeg in 2021: van gemiddeld 61,8 uur per kind per maand, naar 63,5 uur. De grootste stijging is ook hier te zien in de dagopvang.

De gemiddelde uurtarieven zijn in het derde kwartaal gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. In de dagopvang ligt het gemiddelde tarief van € 8,61 nu 1,8%-punt boven de maximum uurprijs. Bij de buitenschoolse opvang (bso) is dit verschil opgelopen tot 6,5%-punt. Bij de gastouderopvang ligt het gemiddelde tarief net onder de vastgestelde maximum uurprijs, dit geldt zowel bij de gastouderopvang van 0- tot en met 3-jarigen als de gastouderopvang van 4- tot en met 12-jarigen.

Ondanks het personeelstekort waar veel organisaties mee kampen, is het aantal locaties in 2021 verder uitgebreid. De dagopvang is gestegen met meer dan 60 locaties, en komt voor het eerst uit boven de 9.100 locaties, met 9.125 in totaal. Het aantal bso-locaties steeg in een jaar tijd van 7.519 (oktober 2020) naar 7.688 (oktober 2021). Het aantal gastouderlocaties nam relatief flink af: van 23.176 naar 21.206 in totaal.